เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจิ้งอี๋

มหาวิทยาลัยจิ้งอี๋เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่สนับสนุนให้ผู้คนสำรวจอย่างกล้าหาญในความหมายแฝงที่มีลักษณะของการเปิดเผยและธรรมชาติและเพื่อสะท้อนตนเองผ่านการสะสมภูมิปัญญาและศรัทธาเพื่อเข้าถึงอาณาจักรของมนุษย์ ดังนั้น คำขวัญของมหาวิทยาลัยจิ้งอี๋มีคำว่า “Virtus cum Scientia” (คุณธรรมที่มีความรู้ – Virtue with Knowledge ) เป็นภาษาละตินและการแปลเป็นภาษาจีนคือ “ปลูกฝังคุณธรรมและสร้างคุณธรรมในสายอาชีพ” ซึ่งเป็นการปลูกฝังคนหนุ่มสาวที่มีความรู้และคามรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่สมบูรณ์กับคุณภาพการเรียนรู้ที่ดี ทางมหาวิทยาลัยจิ้งอี๋ได้รับเลือกให้เป็น “มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านการสอน” จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกันและเมื่อไม่นานมานี้ได้ยอมรับให้เป็น “โครงการการศึกษาลึกระดับสูง” เผชิญกับยุคดิจิตัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันระดับโลก เราจะยิ่งปลูกฝังพรสวรรค์ที่มีคุณภาพสูงด้วยความสามารถในการคิดอย่างอิสระ ความรู้ทางวิชาชีพที่หลากหลาย บุคลิกและทัศนคติที่ดี ด้วยความสามารถที่ดีด้านภาษาต่างประเทศเพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความกระตือรือร้นและสามารถในการบริการสังคนเพื่อบรรลุอุดมคติด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยคาทอลิก

Apply